Main | Filer Project | Filer View | Manuals | Pricing | Downloads

Filer Project

Projektin piirustusten koonti ja määrälaskenta

Filer Project on kevyt, visuaalinen ja helppokäyttöinen työkalu valmistuspiirustusten esikatseluun järjestelyyn ja määrälaskentaan tilauksia ja valmistusta varten.Filer View

Tuoterakenteeseen perustuva piirustusten katselu

Filer View on uusi tapa löytää vakioitujen tai massaräätälöityjen tuoteperheiden piirustukset ilman metatietojen syöttämistä tai piirustusten kansiointi.Nykyaikaisista 3D-suunnitteluohjelmista saadaan tyypillisesti exportattua piirustukset ja rakenteet erilaisilla massa-ajoilla tai osana PDM-työkiertoa. Aineisto vaatii kuitenkin lajittelua ja jäsentämistä sekä määrälaskennat ollakseen käyttökelpoisessa muodossa hankinta- ja tuotanto-osastoille.

Filer on käyttöliittymältään ja toimintaperiaatteeltaan selkeä ja visuaalinen työkalu suunnittelun tuottaman aineiston jäsentämiseen ja täydentämiseen hankinnalle ja tuotannolle käyttökelpoiseen muotoon.

Filer Project

Filer Project on kehitetty projektitoimituksia tekeville yrityksille. Piirrepuuta selaamalla esikatselukuvien avulla on helppo määrittää kullekin piirustuksen mukaiselle kokonaisuudelle valmistaja. Joko omavalmistus tai alihankkija/toimittaja. Valmistajan lisäksi voidaan niin halutessa määrittää valmistusmenetelmä tai muu alikansiointi.

Filer View

Filer View on kehitetty erityisesti yrityksille, joilla on vakioita- tai massaräätälöitäviä tuotteita. Tarve piirustusten kansioinnille sekä kansioiden ylläpitämiselle poistuu kokonaan. Käyttäjä löytää piirustuksen esikatselun avulla tuotteen luonnollista rakennetta hyödyntäen.